Wat is cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie?

Het vertrekpunt van cliëntgerichte of persoonsgericht-experiëntiële gesprekstherapie is niet in eerste instantie bestrijden van de “stoornis”, de “klacht” of het “probleem”. 
Wat wél centraal staat, is hoe jij je problemen ervaart, welke betekenis je eraan geeft en welke gevoelens daar voor jou mee verbonden zijn. Jij als persoon met jouw eigen beleving bent de belangrijkste richtingaanwijzer in het cliëntgerichte therapieproces.

Je wordt in de therapie uitgenodigd om samen met de therapeut te onderzoeken hoe jijzelf in het leven staat, wat je dromen en verlangens zijn, en wat je belemmert te zijn zoals je zou willen zijn. Je leert jezelf beter kennen, met je positieve en negatieve eigenschappen. Je exploreert wat je kan veranderen om je verder te ontplooien en je leert jezelf accepteren zoals je bent. Je probeert je stap voor stap bewust te worden van hoe jij je problemen precies ervaart en welke betekenis ze voor je hebben. Vaak is immers deze bewustwording net de sleutel tot verandering.

Een begeleidingsproces start altijd met een verkennend gesprek, waarin jouw situatie, moeilijkheden en vragen aan bod komen. Soms is het wenselijk om deze eerste verkenning en kennismaking over een paar gesprekken te spreiden. 
Hoe lang de therapie zal duren, kan meestal niet van bij het begin voorspeld worden. Dit is afhankelijk van jouw specifieke klachten en noden. Natuurlijk zijn de duur en de evolutie van de therapie iets waarover regelmatig overlegd kan worden.

 

Cliëntgerichte therapie of een andere vorm van therapie?

Het is niet zo dat er voor één bepaald probleem slechts één bepaalde vorm van therapie geschikt is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral een goede therapeutische relatie belangrijk is voor het slagen van een therapie, en dat dit slagen minder afhangt van specifieke technieken of benaderingen.
Belangrijk is daarom dat je je als cliënt veilig genoeg voelt in het contact met de therapeut en dat jullie goed samen kunnen werken in de therapie.