Voor wie?

Mensen met uiteenlopende klachten kunnen cliëntgerichte gesprekstherapie als helpend ervaren. Een concreet probleem is vaak de aanzet om hulp te zoeken, maar het therapeutisch proces probeert verder te kijken dan enkel de specifieke klacht. 
Voorbeelden van concrete klachten of problemen kunnen zijn : depressieve en sombere gevoelens, een relatiebreuk, angsten, identiteitsproblemen, zingevingsvragen, rouw, stress, weinig zelfvertrouwen, persoonlijksheidsproblemen, …

Het is hoe dan ook vooral belangrijk dat jijzelf bereid bent om in de therapie bij jezelf en je beleving stil te staan en over je leven na te denken.